Voordracht van María Sánchez Moreno over de recentelijk ingevoerde wetgeving met betrekking tot de faillissementen-mediator.

In 2013 werd de wetgeving op de benoeming van de faillissementen-mediator ingevoerd die ervoor moest zorgen dat een onderneming met liquiditeitsproblemen niet tot een faillissement zou overgaan, maar dat er door schuldeisers en de onderneming een betalingsplan zou worden ontwikkeld op basis van afspraken die de continuïteit van de onderneming konden garanderen.

De figuur van de notaris is in deze procedure van belang als de persoon die de mediator benoemt; de akkoorden in notarieel document vast moet leggen en toe moet zien op de legaliteit van deze akkoorden.